cp1

How to adjust usage period for Wifi users?

freewifi

Đăng nhập và đăng nhập lại WiFi

wi-fi-connectivity-problem

Cách khắc phục các vấn đề thường gặp

Optimum_WiFi_Ad_Controller_Deployment

How to deploy Wi-Fi Marketing for large hotels, resorts, hospitals and buildings?

Optimum_WiFi_Ad_Cloud_Deployment

How to deploy Wi-Fi marketing for coffee shops, retail stores or education centers?

export-contacts

How to export contacts to file?

account-types

How to manage accounts?

Copyright © 2016 Optimum Investment JSC.
Liên hệ với chúng tôi

Bạn vui lòng đặt câu hỏi. Chúng tôi sẽ liên hệ bạn NHANH nhất có thể.

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Nhấn ENTER để trao đổi